DANIŞMA HATTI 0850 888 00 70
  Cihangir Hastanesi > Kurumsal > Hasta / Hasta Yakını Sorumlulukları

Hasta / Hasta Yakını Sorumlulukları

Bilgi Verme
Hastalarımız, tıbbi hizmet vermekle görevli tabip ve hemşirelere sağlık durumuyla ilgili tam ve doğru bilgi vermelidir.

Önerilere Uyma
Hastalarımız, tedavilerinden sorumlu tabipler tarafından önerilen tedavi planına uymakla ve tabiplerin talimatları doğrultusunda ilgili sağlık personelinin bakım planının yerine getirmesini kabullenmekle de yükümlüdür.

Planlanan Tedavi Reddetme
Tedavi ret edilmek istendiğinde gerekçe tabibe yazılı belirtilmelidir. Hasta yakını hastanın şuuru açık olduğu sürece bu hakkı kullanamaz

Sağlık Kuruluşu Kurallarına Uyma
Hastalarımız, sağlık kuruluşumuzun kural ve uygulamalarına uymak ile sorumludur.

Saygı Gösterme
Hastalarımız; sağlık kuruluşu içerisinde bulunan hasta ve yakınlarını tehlikeye sokan gürültü, ziyaretçi, duman gibi rahatsızlık verici durumlarda hastanenin alacağı tedbir ve kurallara uygun davranmakla sorumludur.

Enfeksiyon Kontrol
Hastalarımız ve yakınları enfeksiyon hastalıklarının yayılması için kendilerine önerilen tüm önlemler konusunda hassas davranmakla sorumludur.

Ödeme Sorumluluğu
Hastalarımız, tetkik ve tedavi giderlerini ödemek ile sorumludur. Demirbaş ve sarf malzemelerine kasıtlı olarak zarar veren hastalarımızın ve yakınlarının bunu ödeme sorumluluğu vardır.

Hasta Ziyaretçisi
Hastalarımızın aynı anda mümkün olduğunca az ziyaretçi kabul etmesi, ziyaretçilerin yiyecek-içecek getirmemesi, başka hastalara ait eşyaları kullanmaması, hastane ziyaret saatlerine uyma sorumluluğu vardır.